Moonlight Academy

Moonlight Academy เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านคอมพ์เตอร์ ที่มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก โดยก่อตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่อยากจะลดต้นทุนทางการศึกษาให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย โดยกำไรส่วนหนึ่งที่ได้มาจากการทำคอร์สขายให้กับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน กำไรส่วนหนึ่งตรงนั้นเราจะนำกลับมาพัฒนาเป็นสร้างเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ฟรีๆ เพื่อมอบประโยชน์กลับคืนให้แก่สังคมครับ

กำไรไม่ใช่สิ่งเดียวที่ Moonlight Academy มุ่งหวัง

แต่การสร้างคุณค่าให้กับคนต่างหาก คือภารกิจที่แท้จริงของเราครับ

ชนม์ชนก เมืองเรืองวิทย์
Founder and CEO

© 2018 Moonlight Academy.