หลักสูตร CI/CD ด้วย GitLab

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

 • ผู้ที่มีความสนใจในกระบวนการพัฒนาซอฟท์แบบให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ

 • ผู้ที่กำลังมองหาโซลูชั่นด้าน CI/CD ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ

 • สามารถนำแนวคิด CI/CD ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้

 • สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังคงสามารถรักษาคุณภาพของซอฟท์แวร์ไว้ได้หรือเพิ่มขึ้นอีกด้วย

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

 • มีพื้นฐานการใช้งาน Git

 • มีพื้นฐานการใช้งาน Linux OS

 • มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษาใดก็ได้​

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1

 1. กระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ในรูปแบบดั้งเดิม

 2. ความเป็นมา CI/CD

 3. Continuous Integration คืออะไร

 4. Continuous Delivery กับ Continuous Deployment ต่างกันอย่างไร

 5. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำ CI/CD

 6. แนะนำ GitLab

 7. การตั้งค่า system variable ใน
  GitLab CI/CD

 8. ทดลองใช้งาน GitLab CI/CD ด้วย
  Node.js Application + Heroku

วันที่ 2

 1. ทดลอง deploy แอพ Node.js Application บน environment ต่างๆ เช่น
  development, staging และ production

 2. รู้จักกับ GitLab Runner

 3. การติดตั้ง GitLab Runner เป็นของตัวเอง

 4. การใช้งาน GitLab Runner

 5. วิธีการ deploy application ใน server ของตัวเองเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

 6. โบนัส: การเชื่อมต่อ GitLab CI และ SonarQube เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ source code

5,950 บาท

ถ้าชวนเพื่อมาสมัครพร้อมกัน เหลือเพียงท่านละ 4,950 บาทเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ซีรีย์พื้นฐาน CI/CD

© 2018 Moonlight Academy.