ค้นหา
  • moonlight-academy

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ PMP

อัพเดตเมื่อ: 6 ก.ย. 2019สำหรับท่านที่สนใจสมัครสอบขอบใบรับรอง PMP: Project Management Professional จากสถาบัน PMI ท่านจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางสถาบัน PMI กำหนดไว้ดังนี้:-


ในกรณีที่จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)

  1. จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือ 4,500 ชั่วโมง

  2. จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Project Management เป็นเวลาอย่างน้อย 35 ชั่วโมง


ในกรณีที่จบวุฒิขั้นต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ม.ปลาย, ปวช, ปวส)

  1. จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปี หรือ 7,500 ชั่วโมง

  2. จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Project Management เป็นเวลาอย่างน้อย 35 ชั่วโมงเช่นกัน

โดยทางสถาบัน PMI ไม่ได้ต้องการคนที่มีตำแหน่ง PM หรือ Project Leader อยู่แล้วโดยเฉพาะ แต่ต้องการคนที่มีประสบการณ์ใน role ของ PM มาบ้างก็พอ


ซึ่งถ้าหากว่าไม่มั่นใจว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการสมัครของ PMP หรือไม่ สามารถติดต่อให้พวกเราช่วยดูให้ได้นะครับ พวกเรายินดีช่วยตรวจสอบให้ทุกท่านได้ในการสมัครขอใบรับรอง PMP ครับได้อย่างมั่นใจครับ


เงื่อนไขในการสอบ

  • สามารถสอบได้ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่านต้องงดสอบเพื่อทบทวนความรู้ 1 ปีจึงจะสามารถกลับมาสอบใหม่ได้อีกครั้ง

ค่าสมัครสอบ

  • กรณีเป็นสมาชิกสถาบัน PMI: US$ 405 ดอลล่าสหรัฐ

  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสถาบัน PMI: US$ 555 ดอลล่าสหรัฐ

หลักสูตรเตรียมสอบ PMP Exam Preparation รุ่นที่ 2

ระยะเวลา 35 ชั่วโมงสำหรับเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบ

พิเศษ สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 7 ก.ย. นี้รับส่วนลดทันที 10,000 บาท!


ดู 1,142 ครั้ง

© 2018 Moonlight Academy.